Komplexní developerská činnost Přes 80 realizovaných projektů, 20 let působnosti na českém i slovenském trhu.

Dozvědět se více
OFS Vsetín

12.08.2019

Pokyny pro rozhodčí ke změně pravidel k 1. 7. 2019

V souvislosti s výraznými změnami pravidel k 1.7.2019 byli rozhodčí OFS Vsetín na svém semináři dne 3.8.2019 seznámeni s jejich výkladem a k jejich aplikaci byly přijaty následující zásady. Jsou rozděleny do 10 bodů, seřazených po jednotlivých situacích, které obvykle postupně při utkání nastávají.

1 Los

 

Kapitán, který při losování před zahájením utkání los vyhraje, si může vybrat právo rozehrávky (míč) nebo stranu.
Tato úprava znamená návrat zpět k původní variantě, která byla dlouhá léta zažitá, a zřejmě nebude působit problémy. 

 

2 Odkop od branky

 

Aby se při odkopu od branky dostal míč do hry, stačí, aby se pohnul, tj. nemusí opustit pokutové území.
Nutno dodat, že to platí i při rozehrávání volných kopů z vlastního pokutového území. Tato úprava s sebou přinesla ten efekt, že brankař může špičkou kopačky nadhodit míč spoluhráči na koleno a výše, ten mu vrátí a brankař může vzít míč do rukou. Samozřejmě to mohl i předtím, ale míč musel opustit pokutové území, takže se to běžně nedělo. 
POZOR! Dle informací z tohoto týdne v případě, že takto brankař s obráncem zahraje, rozhodčí přeruší hru a odkop (volný kop) se opakuje. Takto by měli rozhodčí vedoucí před zápasem instruovat.
Stále platí, že hráč soupeře se v okamžiku kopu může zapojit do hry, jen když předtím opustil pokutové území. Upozorňuje se, že nelze, aby spoluhráč brankáře při odkopu (či volném kopu) přihrál míč brankaři do rukou –zde se pravidla nezměnila.  Nepředpokládá se, že by někoho napadlo rozehrávat odkop hlavou!!! 

 

3 Hra rukou

 

Nelze dosáhnout branky rukou.
Toto konstatování je jasné a pochopitelné každému, každopádně doposud se mohlo stát, že brankař přehodil celé hřiště a znemožnil svého kolegu, nebo se míč do branky soupeře odrazil od ruky útočníka, která byla u těla, a která se běžně nepískala. Nyní tak nelze, a branku nelze uznat ani v případě, kdy po takovémto zahrání rukou hráče sice míč přímo nespadne do branky soupeře, ale po hraní rukou bezprostředně dosáhne branky jiný hráč. Byť k tomuto není oficiální výklad, je dohodnuto, že jediná výjimka je, když brankař vyhodí míč útočníkovi, který v brejku byť jedním dotykem branku dosáhne - protože to určitě neodporuje duchu hry.
Bude vždy potrestáno hraní rukou, která je nad úrovní ramene.
Výjimkou bude, kdy si hráč nastřelí sám ruku (i třeba hlavou), nebo je nastřelen z bezprostřední blízkosti – ovšem nelze dosáhnout takto branku soupeři – viz výše. Diskutabilní je hraní rukou ve skluzu. Protože použitím skluzu se hráč vystavuje mnohým rizikům, jak z hlediska zranění jiných osob či sama sebe, kdy nelze vesměs skluz dobře ovládat, proto bylo dohodnuto, že i riziko hraní rukou vyplývá už    z úmyslu použít skluz, a proto se bude hra rukou ve skluzu zpravidla trestat. 
Celkově bylo sjednoceno, že rozhodčí nebudou násilně a okamžitě měnit svůj pohled na trestání hraní rukou, protože jde o složité posuzování a přináší komplikace co je fotbal fotbalem.  
Další situací, která v zápase často může následovat, je

 

4 Zeď

 

Ode zdi, která je tvořena třemi a více hráči bránící strany, může stát při provedení volného kopu soupeř nejblíže 1 m od ní
Zde je důležitý postřeh rozhodčího, který musí sledovat, kdo v případě porušení pravidla chyboval. Pokud se přiblíží hráč útočícího družstva těsně před provedením kopu (po signálu rozhodčího) ke zdi blíže, než 1 m, jedná se o porušení pravidla a bránící strana bude rozehrávat nepřímý volný kop. Pokud se proviní bránící strana (tj. posune se těsně před provedením kopu k hráči soupeře či doplní zeď na 3 hráče), a tak se bude snažit vynutit uplatnění tohoto pravidla, rozhodčí nechá kop provést  a nepřerušuje hru. 

 

5 Zraněný hráč

 

Zraněný hráč, kvůli němuž byly na hrací plochu povolány osoby z lavičky, nemusí po zjištění zdravotního stavu či ošetření opustit hrací plochu, pokud bude provádět pokutový kop.
Záměr změny pravidla je jasný, není duchem pravidel, aby hráči bylo znemožněno zahrávat pokutový kop, který například dobře ovládá, a to jen proto, že jej například protihráč zranil. Nutno mít ovšem na paměti další případy, kdy hráč v takových případech nemusí po ošetření mimo hrací plochu.

 

6 Pokutový kop

 

Brankař nemusí při provedení pokutového kopu stát oběma nohama na brankové čáře.
Kdyby toto mělo platit, pak by se většina pokutových kopů musela opakovat, neboť brankář většinou přešlapuje nebo se na brankové čáře pohybuje. Pochopitelně platí, že nemůže vybíhat, proto stačí, aby byl aspoň jednou nohou na (nad) brankové čáře. Toto upřesnění také nebude zřejmě dělat v praxi problémy, rsp. ne větší, než byly doposud.

 

7 Rozhodčí zahrál míčem

 

Po zásahu míčem rozhodčího ve hře se zpravidla přeruší hra.
Rozhodčí je nadále součástí hry, nicméně pokud je míčem nastřelen a ovlivní tak hru, tak tuto přeruší rozehrává se míčem rozhodčího v místě a pro družstvo, kde se míče dotknul hráč naposledy.

 

8 Míč rozhodčího

 

Míč rozhodčího se „vhazuje“ jenom jednomu hráči týmu, který jej měl v době přerušení v držení.
Pokud je přerušena hra a navazuje se míč rozhodčího, vhazuje se tam a tomu, kdo měl naposled míč v držení. Je-li toto místo pokutové území, pak vždy brankaři. Ostatní hráči musí být minimálně 4 m vzdálení, míč je ve hře dotykem země. Ostatní ustanovení (např. že nelze přímo dosáhnout branky, aj.) zůstávají dále v platnosti.

No a na konci utkání už někdy tečou nervy a také se střídá….

 

9 Osobní tresty lavičce

 

Osobní tresty ve formě žluté a červené karty lze udělit všem, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání, tj. i funkcionářům.
Důležité je, aby funkcionáři byli na lavičce dobře identifikovatelní, na to je třeba velmi pečlivě dbát. Protože za toho, koho rozhodčí „nerozezná“, dostává osobní trest vedoucí družstva. A to může být zároveň i hráč… V pravidlech jsou definovány 3 stupně trestu, ostatně tak, jak by mělo platit i pro hráče. Varování, žlutá karta, červená karta. Pochopitelně, karta může padnout i bez varování, dokonce i červená. Rozhodčí byli upozornění, ať toto pravidlo také uplatňují plynule, pokud měli v minulosti nasazen jakýsi metr, tak by změna pravidel neměla znamenat razantní obrat v rozhodování. Každopádně pro funkcionáře to znamená, aby své chování ovládali, přece nejde o život…

 

10 Střídání

 

Střídaný hráč automaticky opustí hrací plochu nejkratší možnou cestou.
Rozhodčí nebude hráči ukazovat, kde má HP opustit, to je povinnost hráče. Výjimečně mu však může dovolit, aby ji opustil jinde. Rozhodčí byli upozornění, aby netolerovali průtahy, kdy se střídaní hráči budou vyptávat nebo skloní hlavu a budou se loudat ke středové čáře. V okamžiku, kdy bude přerušena hra a bude zvednuta cedule s čísly pro střídání, opustí hráč HP v nejbližším místě (tj. např.  i za brankovou čarou u rohového praporku), jinak se chová nesportovně. A hrozí ŽK, může být i druhá, a tak ze střídání nakonec může i sejít… 
Tento proces platí i u opakovaného střídání, které je od této sezony zavedeno např. ve IV. třídě mužů. Zde platí, že „točit“ se mohou všichni hráči v zápisu, samozřejmě je nutno dodržet stále patřičný počet hráčů. Znovu zdůrazněno – jen v přerušené hře a s vědomím rozhodčího. Od 70. minuty (rozhodčím bylo doporučeno dát na vědomí), mohou být vystřídání už jen 2 hráči v běžném režimu (prvý vystřídaný po 70. minutě již nesmí zpět na HP). 

KR OFS Vsetín, 6.8.2019