Zavedená progresivní advokátní kancelář, která poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni, a to na území celého Zlínského i Moravskoslezského kraje, se stává nejen reklamním partnerem našeho informačního portálu, ale zároveň faktickým vykonavatelem právních služeb pro náš server. Spolupracuje na široké úrovni s Advokátní kanceláří Czudek, Božková a Partneři s.r.o.

Advokátní kancelář se specializuje na právní služby zejména v občanskoprávní oblasti, v oblasti dopravních nehod (obhajoba, právní pomoc poškozeným, náhrada škody). Zabývá se rovněž sportovním právem (sportovní úrazy, hráčské smlouvy atd.).

Poskytuje dále mimo jiné i tyto právní služby:

– převody nemovitostí

– obhajoba v trestním řízení

– zastupování v občanskoprávních sporech

– sepisy smluv všech typů

– právní zastoupení v rozvodových řízeních, v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem a při majetkovém vypořádání

– sepisy insolvenčních návrhů (včetně tzv. osobních bankrotů)

– zastupování ve správních řízeních, včetně přestupkových

– obchodní závazkové právo, právo společností, spolků a ústavů

Mgr. Zuzana Božková, advokátka, Advokátní kancelář se sídlem 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí, 757 01, tel. 775 677 047/ bozkova@akcb.eu/ www.akcb.eu

Advokatka

Mgr. Martin Němec
·