Díky navázané spolupráci s Hitrádiem Orion budeme mít vysílaný reklamní spot Valašského fotbalu. Zase se o nás bude více vědět a my za to Hitrádiu Orion velmi děkujeme!