V nově zrekonstruované sokolovně proběhla v sobotu 17. března Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva, na které sportovci bilancovali loňský rok. Lukáš Kantor, tajemník TJ celou Valnou hromadu řídil, přítomné seznámil s programem. Zprávu o činnosti TJ za rok 2017 přednesl její předseda Miloslav Randa. TJ čítá 272 členů, fotbalový oddíl má v soutěžích 5 družstev ( starší přípravka, mladší žáci, dorostenky, dorostenci a muži ). I „staří páni“ hrají fotbalové turnaje a přátelská utkání. V hale se pořádají i turnaje žáků v malé kopané, v nohejbalu a badmintonu.

Jiří Vala je předsedou stolního tenisu a přítomné informoval o činnosti tohoto velmi úspěšného oddílu. Marie Němcová shrnula činnost odboru Česká asociace sportu pro všechny, který pořádá v hale ZŠ tři volejbalové turnaje smíšených družstev za rok – Velikonoční, Předpouťový a Vánoční. V květnu žije obec závody v přespolním běhu ( Macurův memoriál ), v malé tělocvičně lze navštěvovat cvičení jógy, ženy zde hrají každý čtvrtek volejbal a v hale se schází sdružení Ohlá klika v pátek večer na volejbal nebo badminton.

Zprávu o hospodaření TJ přečetla Dana Macečková. Součástí programu Valné hromady bylo i předávání odměn. Za přípravku ji obdržel Jiří Vašut, za mladší žáky Marek Vašut, za dorostence Lukáš Mužátko, za dorostenky Tereza Vašková, za muže Tomáš Vaníček a za stolní tenis Pavel Mužátko. Letos poprvé byli odměněni 3 fotbalisté za vzorné plnění tréninkové docházky – Tomáš Vaníček, Kryštof Jalůvka a Adam Solanský. Pochvalu a odměnu za nelehkou práci si zasloužili tito trenéři: přípravka – Jakub Grenar a Miroslav Křištof, mladší žáci – Pavel Roman, dorost – Radim Polách, dorostenky – Radek Růčka, muži – Miroslav Dobeš a Dušan Dohňanský. Josef Šenkeřík a Jiří Vala dostali ocenění za stolní tenis, Marie Němcová za Českou asociaci sportu pro všechny a Miroslav Křištof byl odměněn za dlouhodobý přínos TJ.

V diskuzi vystoupil starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát, který poděkoval všem za práci v TJ, za reprezentaci Horní Bečvy v soutěžích, informoval o vybudování 2 hřišť u sokolovny – na beach volejbal a nohejbal, o stavu kempu a tábořiště u přehrady, o Macurově memoriálu – zatraktivnit tento běh a zapojit i naši mateřskou školku. Pan starosta informoval přítomné i o tom, že obecní úřad ocenil za příkladnou práci v TJ a za nelehkou funkci trenéra mládeže, našeho člena a současně i hráče mužů Pavla Romana. Za Sbor dobrovolných hasičů pozdravil Valnou hromadu Antonín Divín a vyzdvihl spolupráci obou složek, tajemník Lukáš Kantor ocenil v diskuzi velmi dobrou spolupráci TJ a obecního úřadu.

S návrhem na usnesení seznámil přítomné Pavel Miškařík ( uspořádání plesu, provzdušnění hřiště, příprava turnaje – Memoriál Petra Vašuta, Zdenka Bártka a Michala Romana ). Po velmi chutném občerstvení tajemník TJ Lukáš Kantor poděkoval všem za účast na Valné hromadě. A my se budeme společně těšit na začátek soutěží v kopané a na další akce pořádané TJ Sokol Horní Bečva.

P3170959 P3170963 P3170964 P3170966 P3170967 P3170968 P3170969 P3170971 P3170972 P3170973 P3170975 P3170976 P3170980

Foto Stanislav Ondruch