V sobotu 17. března se koná Valná hromada TJ Sokol Horní Bečva. 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL HORNÍ BEČVA
POZVÁNKA
na valnou hromadu TJ Sokol Horní Bečva, která se uskuteční v sobotu 17. března 2018 v 10.00 hod. V prostorách Sokolovny TJ Sokol Horní Bečva s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti TJ Sokol za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
6. Předání odměn
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové a návrhové komise
9. Schválení usnesení
10. Závěr a občerstvení